Home Node
Jon Wessel-Aas som ny leder i Advokatforeningen
LVK-nytt

Gratulerer til kollega Jon Wessel-Aas som ny leder i Advokatforeningen. 

LVK-nytt

Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet forkastet 26. mai regjeringens forslag til etablering av uavhengig klagenemnd og reduksjon av antall...

advokater i Lund & Co
LVK-nytt

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi-, miljø- og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, entreprise, plan- og bygg, arbeidsrett, EU og EØS...

LVK-nytt

Borgarting lagmannsrett avsa 29. januar 2020 dom i «ulvesaken».

LVK-nytt

LVK har gjennomgått Revidert budsjett for 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 for saker av særlig betydning for LVK:

«Kraftkommuner» særskilt omtalt i kommuneproposisjonen ved fremstilling...

LVK-nytt

NTB opplyser at Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022.

LVK-nytt

«Ulvemillionene» kan brukes til prosjekt om kartlegging av livskvalitet og levekår i ulvesonen.

Det årlige ajourføringsseminaret er den eneste møteplassen hvor medlemskommunene får en samlet presentasjon av de siste utviklingstrekkene om konsesjonskraft – denne gangen...

LVK-nytt

Lund & Co har i samarbeid med Ipsos fått i oppdrag fra KS å utrede og evaluere den rettslige situasjonen med hensyn til hatefulle, truende og andre krenkende ytringer mot folkevalgte.

...

LVK-nytt

Kommunekraft og LVKs årlige konsesjonskraftseminar blir gjennomført som planlagt 27. mai 2020, men på grunn av korona-situasjonen vil det i år ble avholdt som Teams-møte.  Seminaret varer fra kl....

Sider