Home Node
LVK-nytt

LVK har inngitt høringsuttalelse til forslaget om endringer i grunnrenteskatten for å håndtere samvirkning med selskapsskatten. Regjeringens endringsforslag har sammenheng med lovendringen som...

Det blir et fysisk landsstyremøte i forkant av jubileumslandsmøtet den 1.–2. november. Agenda for møtet er under utarbeidelse.
Vi ser frem til å treffes i Oslo. 

...

Oslo Rådhus - Foto: hh oldman, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org
LVK-nytt

Som følge av at regjeringen har valgt å utsette trinn fire av gjenåpningen på grunn av usikkerhet rundt deltavarianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt, har Arbeidsutvalget i...

LVK-nytt

Naturressurskommunene har på vegne av LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft, NPK og LNVK avgitt felles høringsuttalelse til Regjeringens forslag til vindkraftavgift. I uttalelsen påpeker...

LVK-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 26. og 27. august sine 101 medlemskommuner til 25-års jubileumslandsmøte i Oslo på Grand hotell, og med festmiddag i Oslo rådhus.

USS sine...

LVK-nytt

USS fyller 25 år i år. Med over 100 medlemskommuner er oppslutningen om USS rekordhøy, og sakene er mer dagsaktuelle enn noen gang. Og tid og sted for jubileumsmøtet kunne ikke vært bedre: To uker...

LVK-nytt

Med dagens energimelding staker regjeringen ut den brede kursen for det grønne skiftet. Landets 160 vannkraftkommuner merker seg regjeringens fortsatt satsing på vannkraften som grunnpilaren i vår...

En person skuer utover fjord og fjell i Nordre Land på en klarværsdag
LVK-nytt

Finansministeren har besvart skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30. mai 2021 om forslaget til endringer i grunnrenteskatten og betydningen for kommunenes eiendomsskatteinntekter. Svaret...

En hytte i skogen ved et lite tjern i Telemark
LVK-nytt

Det er med stor glede Utmarkskommunenes Sammenslutning USS registrerer at følgende formulering av Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk...

En mann iført sikkerhetsutstyr klatrer opp i en kraftmast
LVK-nytt

I dag, 8. juni 2021, har KOFA avgjort en sak om anskaffelse av forvaltertjeneste for konsesjonskraft. Avgjørelsen har betydning for kommuner som vil anskaffe en forvaltertjeneste for sin...

Sider