Home Node LVK går i mot forslaget om å begrense kommunenes søksmålsadgang

LVK går i mot forslaget om å begrense kommunenes søksmålsadgang

LVK har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om ny skatteforvaltningslov. I høringsuttalelsen går LVK imot forslaget om å begrense kommunenes søksmålsadgang for eiendomsskattetaksering av kraftanlegg.

Departementet presiserer at forslaget om å begrense kommunenes søksmålskomptanse ikke skal gjelde for eiendomsskatt, forslaget forutsettes mao bare å gjelde for ligningsmyndighetenes skattefastsettelse. Slik LVK ser det, har departementet i forslaget til lovtekst oversett at eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg fastsettes av ligningsmyndighetene (Sentralskattekontoret for Storbedrifter - SFS). Selv om det trolig ikke er tilsiktet rammer forslaget dermed også kommunenes søksmålsadgang mot SFS fastsettelse av eiendomsskattegrunnlagene.

LVK er på denne bakgrunn kritisk til departementets forslag. LVK er også kritisk til enkelte andre forhold ved forslaget.

Høringsuttalelsen om ny skatteforvaltningslov følger vedlagt.