Home Node Høring - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Høring - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Høringsbrev og høringsnotat
Høringsfrist 27. april 2016.