Home Node Høring - forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk

Høring - forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk. Høringsfristen er 1. juli 2016.
Nedenfor finner du høreingsbrev og høringsnotat.

Høringsbrev
Høringsnotat