Home Node Høringsuttalelse om endringer i vannressursloven og jordlova

Høringsuttalelse om endringer i vannressursloven og jordlova

LVK har avgitt høringsuttalelse om endringer i vannressursloven. LVKs uttalelse gjelder departementets forslag til endringer i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil  1MW installert effekt.

Høringsuttalelsen kan leses her.

Høringsdokumentene kan leses her