Home Node Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

Flom Storefossen Bergsdalen i Vaksdal kommune

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.  Høringsfristen er 17. februar 2017. Høringsdokumentene kan leses nedenfor.