Home Node Høring - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova

Høring - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova

Giljajuvet i Gjesdal kommune

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i vannressursloven og jordlova.  Høringsfrist 10. februar.
Høringsdokumentene kan leses nedenfor.