Home Node Høring - av forslag om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg

Høring - av forslag om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til regler om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg. Høringen er et ledd i oppfølgingen av et anmodningsvedtak Stortinget fattet 28. april 2016 under behandlingen av den nye skatteforvaltningsloven. Høringsfristen er 8. mars 2017. Høringsdokumentene følger nedenfor.