Home Node Høringsuttalelse til forsling til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

Høringsuttalelse til forsling til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

LVK har sendt inn høringsuttalelse til forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.