Home Node Høringsuttalelse til forslag om innsyns- og klagerett over eiendomsskatt på vannkraftanlegg.

Høringsuttalelse til forslag om innsyns- og klagerett over eiendomsskatt på vannkraftanlegg.

LVK har sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Forslaget ble fremmet 8. desember 2016, med høringsfrist til 8. mars 2017. LVK oppfordrer kommunene om å sende egne uttalelser.