Home Node Regjeringens forslag om endring av kraftskattereglene - LVKs høringssvar

Regjeringens forslag om endring av kraftskattereglene - LVKs høringssvar

Finansdepartementet sendte på høring 25. april 2017 forslag om endringer i reglene om eiendomsskatt. Forslaget om fattet eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og hvilke fradrag kraftverkseiern kan gjøre ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Høringsfristen er 25. juli 2017. Les mer her