Home Node LVKs høringsuttalelse om eiendomsskatt på "produksjonslinjer" mv

LVKs høringsuttalelse om eiendomsskatt på "produksjonslinjer" mv

Produksjonslinjer

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 ut forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist er 25. juli 2017.

Departementet fremmer i høringsnotatet to forslag: Det første er forslaget om endring av grensesnittet mellom kraftlinjer og kraftanlegg. Det andre forslaget gjeldr fradrag for utgifter ved fastsettelse av kraftverksformuen etter gjeldende rett. Begge forslagene innebærer reduserte inntekter til kommunene som skattekreditor.

LVK oppfordrer alle medlemskommuner til å avgi høringsuttalelse. Les mer.