Home Node Kapitaltilgansutvalget - høringsinnspill om utvalgets uttalelser om eiendomsskatt

Kapitaltilgansutvalget - høringsinnspill om utvalgets uttalelser om eiendomsskatt

Nærings- og fiskerideaprtementet (NFD) har sendt på høring NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid - Næringslivets tilgang til kapital (Kapitaltilgangsutvalget), med høringsfrsit 2. juli 2018.

Industrikommunene, Landssamanslutnigna av Vasskraftkommunar (LVK) og Nettverk av Petroleumskommunar (NPK) (i det videre omtalt som Kommuneorganisasjonene) har avgitt høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Høringsuttalelsen er begrenset til eiendomsskatt

Høringsuttalelsen kan leses her.