Home Node LVKs høringsuttalelse til ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

LVKs høringsuttalelse til ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

LVK har avgitt høringsuttalesle til Olje- og energidepartementets høringsnotat om ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm.

Høringsnotatet kan leses her.