Home Node LVK Landsstyremøte 14. oktober 2021 (Teams)

LVK Landsstyremøte 14. oktober 2021 (Teams)

Møtet avholdes som Teams-møte fra kl. 1200-1530. Den siste havtimen åpnes opp for alle medlemmer for en status på statsbudsjettet 2022 og hviken innvirkning det vil ha på LVK-saker. 

Innkalling og dagsorden

Vedlegg: 
67.1 Referat fra ekstraordinært landsstyremøtet 16.-17.09.2021
69.1 Regnskap 3. kvartal 2021
71.1 Landsstyrets vedtak om oppnevning av medlem i skatteutvalget
75.1 Program - Kompetansetreffet 2021