Home Nyheter

Nyheter

LVK-nytt

LVK var partshjelper for staten i sak om spørsmål om den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostninger. Høyesterett har i dag avsagt dom i saken. Dommen fastsetter at kostnader til...

Stillfoto fra dokumentaren
LVK-nytt

I morgen kl. 21.20 sendes dokumentaren Vannkraft – arvesølv fra fjellheimen, på NRK 2 og på nett! Vannkraftens...

LVK-nytt

Naturressurskommunene, LVK og USS deltok under videokonferansehøringen om vindkraftmelding i Energi- og miljøkomiteen 14. oktober 2020.

Det var mer enn 40 parter som deltok på høringen. En...

Namsen
LVK-nytt

LVK har lenge vært engasjert i å bedre miljøet i vassdrag med kraftproduksjon. Vi har tidligere arrangert flere seminarer, og lanserer nå årets seminar – som et webinar – om miljøforbedringer. Det...

Illustrasjonen for SB 2021
LVK-nytt

 – svikter kommunene og kutter i kompensasjonen for tapte skatteinntekter fra verk og bruk

Finansminister Jan Tore Sanner har i dag, 7. oktober 2020, fremlagt Regjeringens forslag til...

LVK-nytt

OED har i sin budsjettproposisjon omtalt arbeidet med å bedre miljøet i regulerte vassdrag. Norge er forpliktet av vanndirektivet til å sørge for godt naturmiljø i våre regulerte vassdrag. OED har...

LVK-nytt

Regjeringen foreslår i dagens statsbudsjett for 2021 innført en kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter, som svar på kravet fra et samlet vannkraftmiljø om endringer i grunnrenteskatten. Med...

LVK-nytt

Som det fremgår av LVK-nytt 3. september, har skatteetaten opplyst at fastsettelsen av...

LVK-nytt

Oslo tingrett har gitt kommunene Sauda, Suldal og Ås og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett har anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på selskapets nettanlegg. Saken berører i...

Fossefall i Fyresdal
LVK-nytt

Denne gangen er utsettelsen på to måneder. Vannregionmyndighetene ba om tre måneder. Vannplanene har stor betydning for kommuner med vannkraft. I planene skal det bestemmes hvilke tiltak som må...

Sider