Home Nyheter

Nyheter

LVK-nytt

Det følger av vannforskriften at vannforvaltningsplanene skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år. Vannforvaltningsplanene skal gi en oversikt over miljømålsoppnåelse siden...

Helene Rognli
LVK-nytt

Helene Rognli er død, 71 år. Helene var tidligere ordfører i Målselv kommune fra Høyre. Hun var nestleder i LVK fra november 2016 til november 2018.

LVK-nytt

124 kommuner har den siste tiden innført strengere smitteverntiltak enn de statlige tiltakene. Kommunenes vedtak omfatter en rekke ulike tiltak, fra regler om hygiene og avstand mellom brukere på...

LVK-nytt

LVKs medlemskommuner mottar årlig om lag 1,7 til 2,2 milliarder kroner i eiendomsskatt fra kraftanlegg alene. Inntektene i 2020 fra kraftanlegg over 10 MW er av Skatteetaten opplyst til å ville...

LVK-nytt

Ny midlertidig forskrift åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om...

LVK-nytt

Erna Solberg uttaler til Adresseavisen idag at Regjeringen skrinlegger Kraftskatteutvalgets rapport!

LVK-nytt

LVKs regionmøte i Møre og Romsdal og Trøndelag traff 14. februar 2020:

LVK-nytt

LVKs regionmøte for Agder og Rogaland 

LVK-nytt

LVKs regionmøte for Vestland traff 24. januar 2020 følgende enstemmige resolusjon:

Kongsberg
LVK-nytt

På regionmøte på Kongsberg 16. og 17. januar 2020 ble følgende resolusjon vedtatt:

Sider