Home Nyheter

Nyheter

LVK-nytt

Med dagens energimelding staker regjeringen ut den brede kursen for det grønne skiftet. Landets 160 vannkraftkommuner merker seg regjeringens fortsatt satsing på vannkraften som grunnpilaren i vår...

En person skuer utover fjord og fjell i Nordre Land på en klarværsdag
LVK-nytt

Finansministeren har besvart skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30. mai 2021 om forslaget til endringer i grunnrenteskatten og betydningen for kommunenes eiendomsskatteinntekter. Svaret...

En mann iført sikkerhetsutstyr klatrer opp i en kraftmast
LVK-nytt

I dag, 8. juni 2021, har KOFA avgjort en sak om anskaffelse av forvaltertjeneste for konsesjonskraft. Avgjørelsen har betydning for kommuner som vil anskaffe en forvaltertjeneste for sin...

Smøla vindkraftverk i Møre og Romsdal
LVK-nytt

En samlet kommunesektor og kraftbransje har i dag sendt en felles henvendelse til Finanskommiteen om at en naturressursskatt på vindkraftnæringen må på plass nå. 

...

Grunnrenteskatt - konsekvenser for eiendomsskatten
LVK-nytt

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har stilt følgede skriftlig spørsmål til finansministeren.

"Hvordan skal skatteloven § 18-5 fjerde ledd om kostnader til fremtidig utskiftninger til driftsmidler...

finansdepartementet
LVK-nytt

Regjeringen foreslår en endring i grunnrenteskatten - samt en økning i grunnrenteskattesatsen med 10,4 pst. Det er satt frist til 4. august for høringssvar. I høringsbrevet som er datert 11. mai...

LVK-nytt

LVK har gjennomgått Revidert budsjett for 2021 og Kommuneproposisjonen 2022 for saker av særlig betydning for LVK:

«Kraftkommuner» særskilt omtalt i kommuneproposisjonen ved...

LVK-nytt

Regjeringen foreslår innført en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Avgiften skal gjelde både eksisterende og nye anlegg, utformes som en særavgift, men ikke tas inn i...

LVK-nytt

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200...

LVK-nytt

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200...

Sider