Home Nyheter

Nyheter

LVK-nytt

Det betyr at Oslo tingretts dom 15. juni 2021 blir stående. I dommen fikk kommunene Bremanger, Sogndal, Voss, Kvam, Vaksdal, Modalen, Vik, Samnanger, Høyanger, Ulvik, Eidfjord, Masfjorden og Gulen...

Logoer for alle organisasjonene omtalt i artikkelen
LVK-nytt

Regjeringen arbeider nå med oppfølgingen av høringsnotatet fra Skattedirektoratet om avgift på landbasert vindkraft. Notatet hadde høringsfrist 4. august. Et konkret avgiftsforslag vil...

LVK-nytt

Kommunene er en viktig del av vårt demokrati. Kommunene er viktige høringsinstanser og prinsippet om lokalt selvstyre er grunnlovfestet. I Europarådets Charter av 15. oktober 1985 – som Norge har...

Banner for Arendalsuka 2021
LVK-nytt

Fra mandag 16. august til fredag 20. august arrangeres Arendalsuka for 10. gang, og Naturresurskommunene deltar med alle sine medlemsorganisasjoner.

Naturressurskommunene er å finne på Sam...

LVK-nytt

Årsmeldingen for 2020 viser at koronasituasjonen både direkte og indirekte har preget LVK, hvor organisasjonen har måttet gjøre store endringer i planlagte aktiviteter som følge av at vi ikke...

LVK-nytt

LVK har inngitt høringsuttalelse til forslaget om endringer i grunnrenteskatten for å håndtere samvirkning med selskapsskatten. Regjeringens endringsforslag har sammenheng med lovendringen som...

LVK-nytt

Naturressurskommunene har på vegne av LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft, NPK og LNVK avgitt felles høringsuttalelse til Regjeringens forslag til vindkraftavgift. I uttalelsen påpeker...

LVK-nytt

Med dagens energimelding staker regjeringen ut den brede kursen for det grønne skiftet. Landets 160 vannkraftkommuner merker seg regjeringens fortsatt satsing på vannkraften som grunnpilaren i vår...

En person skuer utover fjord og fjell i Nordre Land på en klarværsdag
LVK-nytt

Finansministeren har besvart skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30. mai 2021 om forslaget til endringer i grunnrenteskatten og betydningen for kommunenes eiendomsskatteinntekter. Svaret...

En mann iført sikkerhetsutstyr klatrer opp i en kraftmast
LVK-nytt

I dag, 8. juni 2021, har KOFA avgjort en sak om anskaffelse av forvaltertjeneste for konsesjonskraft. Avgjørelsen har betydning for kommuner som vil anskaffe en forvaltertjeneste for sin...

Sider