Home Nyheter - Milliarder på spill

- Milliarder på spill

Europower og Kommunal Rapport skriver at det kan bli konsekvenser for flere kommuner når et ekspertutvalg skal vurdere norsk kraftverksbeskatning. Leder av ekspertutvalget, Per Sanderud, vil ikke utelukke at det kan innebære å endre på skattene for norske kommuner.

LVK har bedt om og fått bekreftet et møte med utvalget.

LVK ser frem til å dele sine synspunkter med utvalget om innretningen til et fremtidig kraftskattesystem. LVK vil minne utvalget om at et fundament for dagens skattesystem ble uttrykt slik av et samlet Storting i 1996:

«Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært bred enighet om dette.»