Home Nyheter Budsjettavtalen - Nettanlegg
statnett

Budsjettavtalen - Nettanlegg

I budsjettavtalen 22. november 2017 står det at "Master og linjer i transmisjonsnettet («monstermaster») og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt". Etter LVKs syn vil dette bety at alle nettanlegg skal beskattes, det vil si både sentralnett (transmisjonsnett), regional- og distribusjonsnett, trafoer, likerettere mv. 

LVK vil sende medlemskommunene en nærmere orientering om konsekvensene av budsjettavtalen, hvilke anlegg som ikke omfattes av endringsforslaget, og hvilke uskrivningsalternativer kommunene bør vurdere. I orienteringen vil LVK også redegjøre for hvilke konsekvenser endringene har for verdsettelsen, hvordan overgangsbestemmelsen skal forstås, samt hvilke tilpasninger som kan eller bør vurderes allerede i budsjettet for 2018.