Home Nyheter Eiendomsskatt - Kan korona-tiltakene gi grunnlag for betalingsutsettelse?

Eiendomsskatt - Kan korona-tiltakene gi grunnlag for betalingsutsettelse?

LVKs medlemskommuner mottar årlig om lag 1,7 til 2,2 milliarder kroner i eiendomsskatt fra kraftanlegg alene. Inntektene i 2020 fra kraftanlegg over 10 MW er av Skatteetaten opplyst til å ville utgjøre noe over 1,9 milliard kroner. I tillegg mottar kommunene som også har innført eiendomsskatt for næringseiendommer og/eller bolig og fritidseiendommer, inntekter fra eiendomsskatt på disse eiendommene. Som følge av nedstengningen av norske virksomheter på grunn av korona-tiltakene, har det vært oppslag i flere medier hvor det reises spørsmål eller krav om at kommunene må treffe vedtak om helt eller delvis fritak for betaling av eiendomsskatt. Det er først og fremst andre bedrifter enn kraftforetakene som nå spør om betalingsutsettelse/lemping eller ettergivelse. 

LVKs sekretariat har utarbeidet en betenkning om tiltakene som følge av korona-viruset kan begrunne utsatt betaling av eiendomsskatt eller lemping eller fritak for eiendomsskatt. Betenkningen er sendt ut som medlems-nytt og krever pålogging med passord.