Home Nyheter Eiendomsskatt - Veileder for utsatt betaling på grunn av korona-situasjonen
kraftanlegg

Eiendomsskatt - Veileder for utsatt betaling på grunn av korona-situasjonen

LVK har utarbeidet veileder for kommunenes håndtering av søknader om utsatt betaling, lemping eller ettergivelse av eiendomsskatt på grunn av korona-situasjonen. 

Bestemmelsene om utsatt betaling fremgår av eiendomsskatteloven § 25, mens lemping og ettergivelse er hjemlet i eiendomsskatteloven § 28. LVK har derfor utarbeidet to veiledere. 

LVK fraråder kommunene å treffe generelle vedtak om satsreduksjon.