Home Nyheter Eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg for 2021 blir forsinket

Eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg for 2021 blir forsinket

Skatteetaten opplyser at eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg for 2021 vil bli produsert samlet først 20. november 2020.

Årsaken til forsinkelsen er at fristen for å levere skattemelding for 2019 for næringsdrivende og selskaper er utsatt til 31. august på grunn av korona-situasjonen. Dette får betydning for når eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg kan ferdigstilles. 

Forsinkelsen er uheldig for kommunenes arbeid med budsjettet for 2021. Skatteetaten anmoder imidlertid kommunene om å vente med forespørsler rundt fastsetting av eiendomsskattegrunnlagene til etter 20. november slik at kapasiteten hos Skatteetaten kan benyttes til å ferdigstille grunnlagene.

LVK vil komme tilbake med informasjon om distribusjon av listene til kommunene så snart det er mottatt nærmere opplysninger om dette fra Skatteetaten.