Home Nyheter Ekstraordinært landsmøte 23. mai - husk å melde deg på

Ekstraordinært landsmøte 23. mai - husk å melde deg på

LVK har innkalt til ekstraordinnært landsmøte for å iverksette nødvendige vedtektsendringer som følge av kommune og regionreform, samt kontingentøkning. Det ekstraordnære landsmøtet arrangeres i tilknytning til de årlige eiendomsskatt- og konsesjonskraftseminarene. 

Landsstyrets forslag til vedtektsendringer og kontingentøkning er omtalt på regionmøtene og har vært sendt på høring blant medlemskommunene.

Bakgrunnen for kontingentøkningen er blant annet det pågående arbeidet i ekspertutvalget (kraftskatteutvalget) , hvor alle  vertskommuneordningene på vannkraft, - dvs konsesjonsavgifter, konsesjonskraft, naturressursskatt og eiendomsskatt, - vurderes. Samlet utgjør dette omlag 6 milliarder kroner i året.

Seminarene og landsmøtet går som følger_ 

  • 22. mai kl 1100-1545 Eiendomsskatteseminaret
  • 22. mai kl 1545-1700 Årsmøte Eiendomsskatteutvalget (ESU)
  • 22. mai kl 1800          Felles  middag 
  • 23. mai kl 0900-1130 Ekstraordinært landsmøte
  • 23. mai kl 1130-1230 Lunsj 
  • 23. mai kl 1230-1500 Konsesjonskraftseminaret (i samarbeid med Kommunekraft AS).

Det er holdt av noen hotellrom fra 22. - 23. mai, som koster kr 1595,- og som gjøres opp direkte med hotellet. 

Påmelding til et eller flere av arrangementene, se under aktiviteter. Her finner du også praktiske oppysninger. 
Påmeldingsfrist : 2.mai 2019.