Home Nyheter Elforbruk i datasentre kan inntas i beregningen av kommunens konsesjonskraftmengde!

Elforbruk i datasentre kan inntas i beregningen av kommunens konsesjonskraftmengde!

LVK anmodet Olje- og energidepartementet (OED) i brev 31. januar i år om å klargjøre hvorvidt elforbruket i store datasentre skal regnes som alminnelig forsyning eller kraftkrevende industri i forbindelse med beregningen av kommunens konsesjonskraftmengde.

OED har nå konkludert med at elforbruk i datasentre bør inngå som en del av alminnelig forsyning og ber NVE legge dette til grunn. Dette innebærer altså at elforbruket i datasentre kan inntas i beregningen av den konsesjonskraftmengden kommunen er berettiget til.

LVK er meget tilfreds med at departementet har konkludert i samsvar med LVKs syn i denne saken. Dette betyr at kommuner med lavere alminnelig forsyning enn tildelt mengde konsesjonskraft  får økt sin rett til konsesjonskraft og får et ytterligere insentiv til å jobbe for etablering av datasentre i sin kommune.  

Brevet fra OED 29. mai 2018 kan leses her.