Home Nyheter Endrede satsregler gir 1 mrd kr mindre i eiendomsskatt

Endrede satsregler gir 1 mrd kr mindre i eiendomsskatt

Når maksimalsatsen for eiendomsskatt på hus og hytter reduseres fra 7 til 5 promille, vil kommunenes inntekter bli redusert med om lag 1 mrd. kroner i 2020. Det viser beregninger som KS har gjennomført. Det er flere LVK-kommuner som kan få et eiendomsskattetap. 

Stortinget har vedtatt å redusere maksimal eiendomsskattesats på hus og hytter fra 7 til 5 promille, samt innføre et obligatorisk reduksjonsfradrag på 30 % i eiendomsskattetaksten for disse skatteobjektene. Selv om kommunenes eiendomsskattetap isolert er anslått til om lag 1 milliard kroner av KS, kan kommunene kompensere for deler av inntektsbortfallet med følgende tiltak.

For det første kan kommuner som benytter takster fastsatt av kommunale takstnemnder, gå over til skatteetatens formuesgrunnlag, som for de fleste kommuner ligger betydelig høyere.

For det andre kan kommuner som allerede har innført bunnfradrag i eiendomsskattegrunnlaget fjerne/redusere dette.

For det tredje kan kommuner som har eiendomsskattesats under 5 promille, øke satsen.

KS har anslått at det er 15 kommuner som ikke kan kompensere sitt inntektsbortfall fullt ut gjennom tiltakene over. Øvrige kommuner kan unngå eiendomsskattetapet ved å gjennomføre ett eller flere av tiltakene.