Home Nyheter Fordelingen av verk og bruk-kompensasjon er klar

Fordelingen av verk og bruk-kompensasjon er klar

I revidert statsbudsjett har Stortinget satt av 71 millioner kroner i 2019 som kompensasjon for redusert eiendomsskatt fra verk og bruk som følge av lovendringene. Den kommunevise fordelingen av kompensasjonen er nå offentliggjort.

Oversikt over den kommunevise fordelingen for 2019 ble offentliggjort på regjeringens nettsider torsdag 27. juni og er inntatt under. LVK har i tillegg satt inn en kolonne som viser det fulle kompensasjonsbeløpet kommunene vil motta når overgangsordningen er fullt faset ut etter syv år.

For 2019 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet lagt til grunn at kommunene må svare en egenandel på om lag 17 kroner per innbygger. Kommunene vil, ifølge departementet, få dekket hele tapet ut over egenandelen.

LVK har bedt departementet om innsyn i den enkelte kommunes innrapporterte inntektsreduksjon, for å kunne kontrollere hvilken dekningsgrad medlemskommunene vil oppnå.