Home Nyheter God Jul og Godt nytt år

God Jul og Godt nytt år

LVK ønsker alle medlemskommuner og samarbeidsparter

God Jul og et kraftfullt Godt nytt år!

Vi starter opp på nyåret med regionmøter og LVK-skole. Det er bare å melde seg på! Kraftsaker er mer aktuelt enn noen gang - alle vertskommunenes inntektsordninger er satt i spill. 

Regjeringen har idag 20. desember i en pressemelding "fredet" småkraftverkene fra grunnrenteskatt. LVK hadde på bakgrunn av signaler som er kommet under veis håpet at regjeringen ville benyttet anledningen til å gjøre det samme med kommunenes inntektsordninger. Uttaler i pressemelinge skaper imidlertid store forventninger om at det vil komme en avklaring om kommunenes ordninger så snart høringsfristen er ute 1. jnauar 2020. 

LVK, KS, kraftbransjen ved Energi Norge og LO er enige om at kommunenes ordninger ikke bør røres. I skrivende stund er det nær 100 kommuner og grupperinger av kommuner som har avgitt høringsuttalelser. LVK vil minne om at høringsuttalesene må lastes opp på regjeringens hjemmesider digitalt, se lenke her