Home Nyheter Høringen av oppdaterte regionale vannforvaltningsplaner har startet!

Høringen av oppdaterte regionale vannforvaltningsplaner har startet!

Det følger av vannforskriften at vannforvaltningsplanene skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år. Som LVK tidligere har varslet, har høringen av oppdaterte planer og tiltaksprogram blitt forsinket på grunn av korona-pandemien. Høring av vannforvaltningsplanene for Innlandet og Viken vannregion og for de norske delene av vannregion Västerhavet startet imidlertid 1. februar. For resten av landet starter høringen 1. mars.

Gjeldende regionale vannforvaltningsplaner er oppdatert for planperioden 2022 – 2027, med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram.

Høringsfristen er 31. mai 2021.

Nærmere informasjon om gjeldende framdriftsplan for høring, høringsdokumenteter, vedtak i fylkestingene og sentral godkjenning ligger på Vannportalen.no.

Vannforvaltningsplanene har stor betydning for kommuner med vannkraft. I planene skal det bestemmes hvilke tiltak som må gjøres for å bedre miljøforholdene der det er vannkraft. Det er derfor viktig at kommunene kommer med sine høringsinnspill. Høringsinnspillene kan gjerne samordnes med andre interesser i kommunen.

Kommuner som ønsker bistand til å utarbeide høringsuttalelse, kan ta kontakt med sekretariatet.