Home Nyheter Høringsmøte 13 november - Kraftskatteutvalget NOU 2019:16 - Streaming

Høringsmøte 13 november - Kraftskatteutvalget NOU 2019:16 - Streaming

Høringsmøtet med presentasjon av LVKs hørikl. 1200 – 1500 på følgende link:
http://lvk.no/LVK/Horinger-og-Publikasjoner-/Horinger-og-Publikasjoner/live-stream-13nov2020 

 

I etterkant av møtet vil det også ligge et opptak av møtet tilgjengelig på samme link.