Home Nyheter Høringsuttalelse om Kapitaltilgangutvalget - Eiendomsskatt

Høringsuttalelse om Kapitaltilgangutvalget - Eiendomsskatt

LVK har i dag 27. august 2018 sammen med Industrikommunene og Petroleumskommunene (NPK) avgitt felles høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om NOU 2018:5 Kapitaltilgangsutvalget. LVK mener eiendomsskatten fortsatt bør være kommunal. Forøvrig støtter LVK forslaget om nasjonale retningslinjer for å sikre en mer helhetlig praktisering.

Høringsuttalelsen kan du lese her.