Home Nyheter Høringsuttalelse til forslag om endringer i grunnrenteskatten

Høringsuttalelse til forslag om endringer i grunnrenteskatten

LVK har inngitt høringsuttalelse til forslaget om endringer i grunnrenteskatten for å håndtere samvirkning med selskapsskatten. Regjeringens endringsforslag har sammenheng med lovendringen som trådte i kraft med virkning for inntektsåret 2021 som innebærer at det for nye vannkraftprosjekter er innført en kontantstrømskatt hvor kraftforetakene kan utgiftsføre investeringskostnadene umiddelbart.

Grunnrenteskatten kommer i fradrag i eiendomsskattegrunnlaget, og spørsmålet om endringer i grunnrenteskatten får derfor også betydning for kommunenes eiendomsskatteinntekter. 

LVKs hovedinnvending mot både lovendringen og departementets forslag i høringsnotatet 11. mai 2021 er at de økonomiske konsekvensene for kommunene ikke er avklart. For å unngå uheldige konsekvenser av lovendringen, ber LVK igjen om at skatteloven § 18-5 endres slik at selskapenes adgang til å trekke fra grunnrenteskatt i eiendomsskatten fjernes. Videre ber LVK om at makstaket i eiendomsskatteloven § 8B-1 fjerde ledd oppheves, slik LVK også tidligere har bedt om.

LVKs høringsuttalelse kan leses her.