Home Nyheter Ingen grunnrenteskatt på småkraft

Ingen grunnrenteskatt på småkraft

Regjeringen skiver i en pressemelding idag at det blir ingen endringer i skattlegging av små kraftverk.

Kraftskatteutvalget foreslo å senke den nedre grensen for grunnrenteskatt for små kraftverk fra 10.000 kVA til 1.500 kVA. Sånn blir det ikke.

Saken er omtalt i Nationen hvor det blant annet fremgår:

Redd for småkraftverkenes framtid

– Forslaget har skapt mye usikkerhet i småkraftsektoren. Siden det er uaktuelt for oss å gjøre endringen som kraftskatteutvalget foreslår, slår vi det fast allerede i dag, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp.

De andre forslagene fra kraftskatteutvalget, vil ikke regjeringen ta stilling til før høringsfristen har gått ut.

– Vi trenger mer grønn energi i Norge. Når vi nå bekrefter at småkraftverkene skal beholde grensen på 10.000 KVA også i fremtiden, håper jeg det bidrar til ytterligere investeringer i småkraft, skriver Ketil Kjenseth (V), leder av energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

Utspillet fra regjeringspartiene blir godt mottatt av både Landssammenslutningen av vannkraftskommuner (LVK) og Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS).

Både USS og LVK forventer at man er like tydelige på at man avviser forslagene som kraftskatteutvalget har kommet med når det kommer til stor vannkraft.

– Regjeringens melding om at småkraftverkene beholder dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt, vil sikre at de nær 350 konsesjoner som er gitt på disse vilkår står seg, og prosesser for etablering og investering kan fortsette, skriver de i pressemeldingen.