Home Nyheter Innkalling til LVKs landsmøte på Gardermoen 11.-12. november 2020

Innkalling til LVKs landsmøte på Gardermoen 11.-12. november 2020

Årets landsmøte blir avholdt på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Meld deg på i dag – her gjelder «først-til-mølla»-prinsippet. Frist for påmelding er 10. september 2020.

LVK har utsatt landsmøtet til november i håp om at tiden da igjen tillater større fysiske møter. Skulle det fortsatt gjelde smitterestriksjoner, vil det tillatte antallet deltakere bli valgt ut fra den enkeltes påmeldingstidspunkt. «Først-til-mølla»-prinsippet kan derfor få avgjørende betydning for din deltakelse! LVK vil likevel prioritere påmeldingene slik at alle medlemskommuner får delta. 

LVKs landsmøte er den viktigste nasjonale markeringen av kraftkommunenes posisjon og kraftinntektens bidrag til formingen av Norge. Uten kraftinntektene og kraftkommunenes iherdige arbeid gjennom mer enn 40 år hadde Norge sett annerledes ut. Men til tross for at stadig flere får øynene opp for det norske vannkraftregimets suksesshistorie, står utfordringene i kø: Energimeldingen, Sanderud-utvalget, Inntektssystemutvalget, de historisk lave kraftprisene, Energiunionen og mange andre prosesser bekrefter daglig behovet for en sterk vertskommuneorganisasjon. 

Til årets landsmøte har vi invitert politikere som kan belyse verdien og betydningen av kraft og kraftkommuner. Landsmøteprogrammet er under utarbeidelse, og blant annet er olje- og energiministeren invitert til å holde innlegg om fornybarpolitikken frem til 2030 og regjeringens syn på vertskommunenes samfunnsbidrag. 

Øvrige tema som vil bli debattert er miljøforbedringer i regulerte vassdrag, naturressursutnyttelse og verdifordeling og hvordan beslutninger om bruk og vern av verdifulle naturressurser må forankres i de berørte lokalsamfunn.

Som tidligere år vil landsmøtet være møteplass for å dele lærdom og erfaringer med likesinnede fra andre kommuner, LVKs landsstyre, leder og sekretariat.

Vel møtt!

Detaljert program vil bli lagt ut så snart dette er endelig. 

Påmelding under aktiviteter