Home Nyheter Konsesjonskraftprisen 2018: 11,20 øre/kWh
Søviknes

Konsesjonskraftprisen 2018: 11,20 øre/kWh

Olje- og Energidepartementet har i brev 19. desember 2017 orientert om at konsesjonskraftprisen for 2018 er 11,20 øre/kWh.

Dette er en liten reduksjon i forhold til prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018. LVK vil på vanlig måte be om innsyn i prisberegningsgrunnlaget. 

Konsesjonskraft og kommunenes håndtering av denne vil være ett av temaene   på LVKs regionmøter som starter opp i januar 2018. Vi oppfordrer kommunene til å delta med både politkere og ansatte i administrasjon. Påmelding for kommunene under aktiviteter.