Home Nyheter Konstruktivt møte med Skattedirektoratet

Konstruktivt møte med Skattedirektoratet

LVK har i dag hatt møte med Skattedirektoratet og divisjon innsats avdeling storbedrift (tidligere SFS) om den nye ordningen med digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg. Skattedirektoratet viste forståelse for kommunenes utfordringer ved omleggingen, og skal arbeide videre med å finne løsninger for fremtiden som imøtekommer kommunenes behov i større grad. LVK vil følge opp saken og holde medlemskommunene orientert.

LVK tok opp følgende temaer med Skattedirektoratet:

  • Eiendomsskattekontoret i kommunen må få direkte tilgang til eiendomsskattelistene for vannkraftanlegg, ikke skatteoppkreveren.
  • Kommunene har behov for varsel ved endring av eiendomsskattelistene.
  • Kommunene trenger tilgang til listene i midten av oktober av hensyn til forsvarlig budsjettprosess.

I tillegg til disse temaene, redegjorde Skattedirektoratet for endringer i fordelingsordningen for naturressursskatt fra inntektsåret 2018.