Home Nyheter KOSTRA/eiendomsskatt: 62 kommuner har valgt det nye utskrivingsalternativet «energianlegg»

KOSTRA/eiendomsskatt: 62 kommuner har valgt det nye utskrivingsalternativet «energianlegg»

SSB har publisert foreløpige KOSTRA-tall for 2018, samt oversikt over kommunenes eiendomsskattevalg for 2019. Oversikten viser at det er 62 kommuner som har valgt å skrive ut eiendomsskatt etter det nye utskrivingsalternativet «energianlegg» i 2019, det vil si eiendomsskatt på vannkraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav c. Dette er tilsvarende antall som skrev ut eiendomsskatt kun på verk og bruk i 2018.

Foreløpige KOSTRA-tall viser videre at inntektene for de 370 kommunene som skrev ut eiendomsskatt i 2018 utgjorde 14,2 milliarder kroner. Ifølge Finansdepartementet utgjorde 1,73 milliarder kroner kommunenes inntekter fra vannkraftanlegg.

Det er om lag 20 kommuner som ikke har levert regnskapstall til SSB.