Home Nyheter Kraftskatter - resolusjon - Møre og Romsdal og Trøndelag

Kraftskatter - resolusjon - Møre og Romsdal og Trøndelag

LVKs regionmøte i Møre og Romsdal og Trøndelag traff 14. februar 2020:

LVKS REGIONMØTE I MØRE OG ROMSDAL OG TRØNDELAG BER OM REGJERINGENS SYN PÅ SKATTEREGIMET FOR VANNKRAFT

8 deltakere fra LVKs 27 medlemskommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal forventer en snarlig klargjøring av regjeringens syn på nye skatteregler for vannkraftsektoren. Status i saken er nå:

  • Det er kommet om lag 350 høringssvar på Sanderud-utvalgets innstilling, NOU 2019:16
  • Et overveldende flertall er sterkt kritiske til innstillingen
  • Nær 200 ordførere er like kritiske
  • Krf og Venstre har tatt avstand fra utvalgets innstilling
  • En samlet opposisjon på Stortinget fra Ap, SP, SV, Rødt og MDG, har i finansinnstillingen for 2020, Innst. 3 S, understreket at gjeldende konsesjonsordninger med konsesjonskraft og -avgifter skal ligge fast og at gjeldende eiendomsskatteregler for vannkraftanlegg skal videreføres
  • De samme politiske partier har foreslått endringer i grunnrenteskatten som kan bidra til å utløse nye investeringer, i tråd med bransjens ønske.
  • Høyres parlamentariske leder, en rekke stortingsrepresentanter og lokalpolitikere fra Høyre har i media uttrykt samme oppfatning.
  • 21 organisasjoner fra NHO til LO, kraftselskap, vertskommuner og miljøbevegelsen har bedt regjeringen «beholde ordninger som gir vertskommunene og fylkene direkte inntekter fra vannkraften.»
  • KS landsting vedtok 12. februar 2020: «Å utnytte vasskraft har i meir enn 100 år gitt lokalsamfunn direkte inntekter gjennom lovfesta ordningar. Landstinget ventar at vertskommunane for vasskraft får ført vidare dei nåverande ordningane som sikrar ein del av verdiskapinga» - KS landsting er som kjent kommunesektorens øverste organ.

Regionmøtet mener det er på høy tid at det største regjeringspartiet Høyre nå avklarer sitt og regjeringens syn på saken. For mer enn 160 vertskommuner til vannkraft har utvalget satt i spill 3,5- 4 milliarder kr årlig i fremtidige inntekter fra bruk av deres naturressurser. Vi kan ikke akseptere at den alvorlige situasjonen som utvalget har skapt for våre kommuner og innbyggere, skal vedvare lenger. Med den omfattende kritikk fra alle miljøer som er fremkommet, kan vi heller ikke forstå at regjeringen trenger mer tid på å avklare sitt syn. 

Regjeringens unnfallenhet kan på overnevnte bakgrunn bare forstås som en stilltiende tilslutning til utvalget. Av hensyn til våre innbyggere og kommuners fremtid vil vi ikke sitte rolig som tilskuere til historiens største omfordeling av verdier fra kommunesektoren til staten. Saken gjelder våre lokalsamfunns fremtid.

Vi har i generasjoner avstått våre verdifulle naturressurser til storsamfunnets beste, i de senere år både til vannkraft, vindkraft og havbruk. Vår region har store naturgitte muligheter til fortsatte samfunnsbidrag. Vår vilje til fortsatte naturbidrag til storsamfunnet blir nå satt på vent til regjeringens syn på det fremtidige kraftskatteregimet er avklart.
.