Home Nyheter Landsmøtet er i gang!

Landsmøtet er i gang!

I dag 11. november fra kl. 10.00 avholder LVK for første gang sitt landsmøte digitalt.

På grunn av den vedvarende koronasituasjonen som i Oslo området dessverre har tilspisset seg den siste tiden, besluttet landsstyret til slutt at LVK sitt landsmøte 2020 skal gjennomføres hel-digitalt av smittehensyn. Det er bare leder Torfinn Opheim, noen utvalgte styremedlemmer og sekretariatet som er til stede på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport for å lede landsmøtet der fra.

«Med litt hjelp med teknikken i forhold til filming av foredragsholdere og stemmegivning ved valg mv., skal gjennomføringen gå helt fint» sier leder Torfinn Opheim, samtidig som han uttrykker at han helst skulle ha ønsket alle medlemskommunene velkommen hit til Gardermoen. «Vårt arbeid med å ivareta vertskommunenes interesser i alle spørsmål i forbindelse med kraftutbygging forutsetter at vi har en jevnlig dialog med medlemskommunene for å vite hvor «skoen» til enhver tid trykker. Da er landsmøtet en viktig arena for å møtes og utveksle erfaringer. Men når det ble som det ble, skal det gå helt fint å få gjennomført landsmøtet digitalt. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger til dette» tilføyer han.

Det fine med digital gjennomføring er at arrangementet er gratis, og at det for første gang ikke er noen begrensning på hvor mange som kan delta fra den enkelte medlemskommune.

Landsmøtet vil behandle alle organisasjonssakene og valg vil bli gjennomført på vanlig måte.