Home Nyheter LVK imøtegår NHO/Norsk Industris innspill til Finansdepartementet

LVK imøtegår NHO/Norsk Industris innspill til Finansdepartementet

Norsk Industri og NHO påstår i innspill til Finansdepartementet 5. april 2019 at avviklingen av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsreglene ikke praktiseres i tråd med loven. LVK imøtegår innspillet i brev til departementet datert 11. april 2019, vedlagt under.

LVK vil komme tilbake i eget brev med en utredning av de juridiske spørsmålene som NHO og Norsk Industri reiser.

Link til Norsk Industris innspill finner du her.