Home Nyheter LVK inviterer til erfaringsutveksling om revisjonssaker 14. januar 2021!
Vannkraftmagasin

LVK inviterer til erfaringsutveksling om revisjonssaker 14. januar 2021!

Mange LVK-kommuner har i dag en revisjonssak eller flere i kommunen sin. Noen er i startfasen andre i sluttfasen. LVK inviterer til et digitalt møte for kommunene der vi kan dele erfaringer fra revisjonssakene.

Møtet blir 14. januar 2021 fra kl. 09–12. Meld deg på her: Påmeldingsside Møtet er kun for LVKs medlemskommuner. Møtet er gratis.

Vi får innlegg fra kommunerepresentanter med erfaringer fra ulike stadier i revisjonssakene. Sekretariatet vil også bistå med råd og tips. I tillegg får vi et kort innlegg om den nye taksonomi-forordningen til EU, som vi håper kan bidra positivt for miljøforbedringer. Vi kommer nærmere tilbake til et konkret program.