Home Nyheter LVK med i Naturressurskommunene - møt opp 3. oktober
Naturressurskommunene

LVK med i Naturressurskommunene - møt opp 3. oktober

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommunenettverk for kommuner med viktige naturressurser. Det første formelle møte mellom alle deltakerne som inngår i Naturressurskommunene fant sted 13. august 2019 i forbindelse med Arendalsuka. Samlet representerer organisasjonene 203 kommuner. Naturressurskommunene utgjør dermed en sterk distriktsstemme.

Naturressurskommunene er ingen "ny kommuneorganisasjon" med et forum for leder og nestleder i de respektive kommuneorganisasjonene som jobber med saker om energi, naturressurser og miljø - samt forvaltning av utmarksressursene. Formålet med Naturressurskommunene er å samorde argumentasjonen og aktiviteter i saker av prinsipiell betydning for flere av kommunenettvekene. 

De som deltar i Naturressurskommunene er:

LVK ved leder Torfinn Opheim og nestleder Jon Rolf Næss, ordfører i Bykle,
USS ved leder Hanne A Velure og nestleder Tor Egil Buøen, ordfører i Flå,
Industrikommunene ved leder Geir Waage, ordfører i Rana og nestleder Per Sverre Kvinlaug,  ordfører i Kvinedal,
NPK ved leder Astrid Aarhus Byrknes , ordfører i Lindås og nestleder Sigmund Lier, ordfører i Tysvær.

LVK har 175 medlemskommuner. Nær all vannkraft i Norge produseres i en LVK-kommune. Samtidig er 70 av LVKs medlemskommuner berørt av Nasjonal plan for vindkraft. Mange av LVKs medlemskommuner er også medlemmer i en eller flere av de øvrige kommuneorganisasjonene (USS og eller Industrikommunene).

Det første felles arrangementet i regi av Naturressurskommunene finner sted 3. oktober 2019 i Oslo Kongressenter, hvor Ekspertutvalgets (Sanderudutvalgets) forslag til nye skatteregler for vannkraft og vindkraft vil bli behandlet. Utvalget har opplyst at de vil gjennomgå alle de lovbestemte ordningene som idag går til vertskommunene, dvs både naturressursskatten, eiendomsskatten og de konsesjonsbaserte rettighetene konsesjonskraft og konsesjonsavgiftene. Samlet mottar LVKs medlemmer omlag 5 milliarder kroner årlig fra disse ordningene. Vi ber derfor om at kommunene prioriterer møtet 3. oktober, hvor LVK også vil orintere om den videre behandling av forslaget.Fordi møtet finner sted etter valget med før konsitueringen av nytt kommunestyre, ber vi om at kommunene møter med personer både fra posisjon og opposisjon, og gjerne også med administrativt ansatte.

Påmelding på LVKs hjemmesider under aktiviteter. 

Medlemskommunene betaler kun for reise og opphold i forbindelse med møtet 3. oktober