Home Nyheter LVK skal møte Kraftskatteutvalget

LVK skal møte Kraftskatteutvalget

LVK har mottatt invitasjon til møte med Kraftskatteutvalget. Møte vil bli avholdt 26. november.

LVK setter pris på at organisasjonens anmodning om møte er blitt etterkommet. LVK vil forut for møtet sende et notat til Kraftskatteutvalget hvor vi går nærmere gjennom forhold som utvalget bør ha særlig oppmerksomhet rundt. Vi vil holde medlemskommunene orientert.