Home Nyheter LVK vil avgi høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft

LVK vil avgi høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft

70 av LVKs medlemskommuner er berørt av forslaget til "Nasjonal ramme for vindkraft". LVK vil på denne bakgrunn avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsen vil bli sendt medlemskommunene i god tid før høringsfristen som er 1. oktober 2019.

LVK har fått henvendelser fra flere medlemskommuner som ønsker en nærmere orientering om konsekvensene av forslaget til Nasjonalramme for vindkraft. Flere kommuner har også bedt om innspill til kommunenes egne høringsuttalser. Kommuner som ønsker slik bistand kan ta kontakt med sekretariatet.