Home Nyheter LVKs første leder Ingvald Godal er død
Ingvald Godal

LVKs første leder Ingvald Godal er død

Initiativtaker og LVKs første leder, tidligere statssekretær og stortingsrepresentant for Høyre, Ingvald Godal fra Telemark er død, 84 år gammel.

Ingvald Godal var ordfører i Vinje da han tok initiativ til å etablere en landsdekkende tverrpolitisk organisasjon for landets vannkraftkommuner. Han var LVKs leder fra stiftelsen i 1977 til 1985, da Godal ble valgt inn på Stortinget.

Godal var utdannet sivilingeniør, men er mest kjent som politiker og stortingsrepresentant. Godal var statssekretær og stortingsrepresentant for Telemark Høyre i 16 år.

På Stortinget som i Høyre var Godal LVKs mann.
-Jeg følte meg alltid som bygdegutt, forteller Ingvald Godal i LVKs jubileumsbok «For egen kraft».

Godal deltok på LVKs 40-årsjubileum i Tromsø i 2017, hvor han talte til mer enn 360 deltakere fra landets 175 vannkraftkommuner fra alle de politiske partier om bakgrunnen for stiftelsen. Godal fremhevet verdien av å opptre i samlet flokk. Godal etablerte en organisasjonsstruktur hvor medlemskommunenes politisk kraft ble kombinert med faglig spisskompetanse, noe han så på som helt nødvendig for å kunne oppnå resultater i møter med sentrale styresmakter og deres embetsverk. LVKs slagkraft har siden sikret vertskommuneordningene i 42 år.

Det er med stor takknemlighet LVK minnes Ingvald Godal.