Home Nyheter LVKs innspill til Finansdepartementets tolkningsuttalelse om nye eiendomsskatteregler

LVKs innspill til Finansdepartementets tolkningsuttalelse om nye eiendomsskatteregler

Finansdepartementet har 21. mai 2019 avgitt tolkningsuttalelse om forståelse av de nye reglene ved avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsregelen. LVK har sammen med Industrikommunene og petroleumskommunene (NPK) gitt felles innspill til departementets uttalelse, vedlagt under.

Det er LVKs oppfatning at "kraftnettet" skal ilegges eiendomsskatt, uavhengig eierskap og hva kraften blir brukt til. Det er således uten betydning om kraftnettet ligger i tilknytning til et industrianlegg, så lenge det er tale om et nettanlegg. Videre er det LVKs oppfatning at alle bygg skal eiendomsbeskattes, også i tilfeller der bygget beskytter produksjonsinstallasjoner mot vær og vind.

LVK og de øvrige kommuneorganisasjonene har bedt Finansdepartementet om en bekreftelse på denne rettsoppfatningen, som vil gi en bedre, enklere og mindre skjønnsmessig praktisering av regelverket, enn hva Norsk Industri har anført.

Informasjonen i LVKs brev vil kunne ha betydning for eventuelle pågående klagesaker i kommunene, og bør derfor videreformidles kommunens eiendomsskattekontor.

Ved eventuelle spørsmål kan sekretariatet kontaktes.