Home Nyheter Mal for innmelding av skattetap
Hydro - Sunndal

Mal for innmelding av skattetap

LVK har utarbeidet et utkast til brev fra kommunene til Fylkesmannen for melding av eiendomsskattetap som følge av endringene i verk og bruk-skatten. Merk at det er reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget som meldes inn. LVK mener at også skattetapet må meldes inn.

Utkast

Brev til Fylkesmannen i [xxx]
Per e-post

REDUKSJON I EIENDOMSSKATT/EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG SOM FØLGE AV ENDRINGER I VERK OG BRUK-SKATTEN

Det vises til brev fra Fylkesmannen xx.xx.2019. Kommunen er gitt frist til xx.xx.2019 for å melde kommunens reduksjon i eiendomsskattegrunnlag fra 2018 til 2019 på grunn av endringene i verk og bruk-skatten. 

Kommunen skrev i 2018 ut eiendomsskatt etter et utskrivningsalternativ som omfattet verk og bruk [vis til hvilket alternativ (bokstav) i esktl. § 3].

  • Eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk utgjorde i 2018 samlet kr ................ 
  • [sett inn samlet eiendomsskattegrunnlag for alle verk og bruk, med unntak for kraftanleggene, vindkraftanleggene, kraftlinjer, petroleumsanlegg med særskatt og oppettsanleggene].
  • Eiendomsskattegrunnlaget for de samme verk og brukene utgjorde i 2019 samlet kr …………….

Kommunen skriver ut eiendomsskatt på de nevnte anleggene med en sats på [x] promille. Dette gir et inntektstap i eiendomsskatt for kommunen[1]

  • 2019 på kr [xx xxx] (tilsvarer 1/7 av tapet)
  • 2020 på kr [xx xxx] (tilsvarer 2/7 av tapet)
  • 2021 på kr [xx xxx] (tilsvarer 3/7 av tapet)
  • 2022 på kr [xx xxx] (tilsvarer 4/7 av tapet)
  • 2023 på kr [xx xxx] (tilsvarer 5/7 av tapet)
  • 2024 på kr [xx xxx] (tilsvarer 6/7 av tapet)
  • 2025 på kr [xx xxx] (tilsvarer 7/7 av tapet, dvs skatt på produksjonsinstallasjoner og -utstyr er fullt utfaset)

Samlet tap i skatteinntekter ved full innfasing utgjør kr. [xx xxx]

[1] Forutsetter at det ikke skjer noen endring ved nedlegging av næringsbedrifter som tidligere ble kategorisert som verk og bruk