Home Nyheter Massivt ordføreropprop - mer enn 190 ordførere ber regjeringen lytte til kraftbransjen og vertskommunene

Massivt ordføreropprop - mer enn 190 ordførere ber regjeringen lytte til kraftbransjen og vertskommunene

I E24 heter det at partiene på Stortinget fikk overlevert oppropet torsdag. 

- Dettte må kunne kalles et massivt ordførerkrav, mener Torfinn Opheim, leder av Landssammenslutningen av vasskraftkommuner (LVK).

Mange av ordførerne som har undertegnet oppropet er med i LVK, men også andre distriktsordførere stiller seg bak. De er alle enige i prinsippet om at kommunene må tjene på å ofre naturressurser.

Stadig flere ordførere har bedt om å få undertegne på oppropet, og tallet er nå 190 ordførere. 

Vil tape 3,66 milliarder i direkte inntekter hvert år

Sanderudutvalget foreslår reduksjon i eiendomsskatten og avvikling av ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Forslagene vil innebære et tap for vertskommunene på  3,66 milliarder kroner årlig.

LVKs leder Torfinn Opheim har ingen tro på at vertskommunene vil få pengene igjen om de lovbestemte direkte inntektene avvikles.

Ordførerne mener hele utvalget har mislyktes i oppdraget de fikk. Bakgrunnen for at utvalget ble nedsatt, var nemlig rapporter om at skattesystemet gjør det ulønnsomt å oppgradere kraftverkene – noe som kunne gitt Norge enda mer kraft. Men verken bransjeorganisasjonen Energi Norge eller Småkraftforeninga tror utvalgets forslag vil gjøre det lettere å investere i anleggene.

– Må få noe igjen

Ordførerne mener det er nødvendig å endre skatteregimet, men ber rikspolitikerne starte på nytt og samarbeide med både kraftkommunene og kraftbransjen. Mange kommuner og fylker har selv store eierinteresser i kraftselskapene.

Opheim mener Sanderud-utvalgets forslag bryter med den historiske samfunnskontrakten, der vertskommunene får kompensert tapet av natur.

– Dette er ytelse mot ytelse. Her yter kommunene natur, da må de få noe igjen. Kommunene skal også ha del i den verdiskapingen som blir tatt ut av kommunene.