Home Nyheter Meld deg på Kommunekraft og LVKs digitale konsesjonskraftseminar!

Meld deg på Kommunekraft og LVKs digitale konsesjonskraftseminar!

Kommunekraft og LVKs årlige konsesjonskraftseminar blir gjennomført som planlagt 27. mai 2020, men på grunn av korona-situasjonen vil det i år ble avholdt som Teams-møte.  Seminaret varer fra kl. 09.00 til kl. 12.00, med pålogging 08.55.

Det årlige ajourføringsseminaret er den eneste møteplassen hvor medlemskommunene får en samlet presentasjon av de siste utviklingstrekkene om konsesjonskraft – denne gangen skjer det digitalt!

På årets konsesjonskraftseminar vil kommunene få:

  • Oppdatering om den kritiske situasjonen i kraftmarkedet med siste nytt om prisutviklingen i kraftmarkedet på kort og lang sikt
  • Praktiske råd om omsetning av kommunens konsesjonskraft
  • Status etter Sanderud-utvalget og det videre arbeidet med forenklinger og forbedringer av konsesjonskraftordningen
  • Oppdatering om aktuelle rettssaker om konsesjonskraft
  • Informasjon om ESAs sonderinger om skatt på konsesjonskraft

Programmet finner du her, som også er lagt ut under aktiviteter. Spørsmål fra deltakerne vil bli besvart direkte under webinaret.

Det avholdes generalforsamling i Kommunekraft AS i etterkant av seminaret kl. 13.00. Generalforsamlingen vil i år bli avholdt som Microsoft Teams-møte, og innkalling vil bli sendt ut til alle aksjonærkommunene.  

Påmelding under aktiviteter