Home Nyheter Meld deg på LVKs digitale eiendomsskatteseminar!

Meld deg på LVKs digitale eiendomsskatteseminar!

LVKs årlige eiendomsskatteseminar blir gjennomført som planlagt 26. mai 2020, men på grunn av korona-situasjonen vil det i år ble avholdt som webinar (digitalt seminar). Tidspunktet kl. 09.00-12.15, med pålogging 08.55.

Som i tidligere år vil LVK på eiendomsskatteseminaret gi medlemskommunene en orientering om høyaktuelle saker:

  • Eventuelle forslag om eiendomsskatt og kraftskatt i Revidert nasjonalbudsjett (RNB).
  • Siste nytt om andre aktuelle saker - klagesaker, rettssaker og lovsaker om eiendomsskatt.
  • Reglene om skatt på kraftanlegg etter at Sanderudutvalget ble lagt bort
  • Skattedirektoratet vil informere om elektroniske eiendomsskattelister for kraftanlegg.
  • Klagesaker og rettssaker om eiendomsskatt på kraftlinjer.
  • Hvilke regler gjelder for betalingsutsettelse, ettergivelse eller lemping av eiendomsskatt?
  • Kan kommunene redusere skattesatsen i løpet av året – og hva blir konsekvensen for etterfølgende år?
  • Erfaringer fra de nye eiendomsskattereglene for næringseiendommer
  • Skattlegging av vindkraft
  • Skattlegging av andre naturressurser, herunder mineraler og oppdrett.

Programmet finner du her, som også er lagt ut under aktiviteter. Spørsmål fra deltagerne vil bli besvart direkte under webinaret. Møtedeltakerne vil få tilsendt foilene dagen etter webinaret.

Samtidig minner vi om at det årlige konsesjonskraftseminaret vil bli avholdt 27. mai som planlagt. Også dette som et webinar.

Vi håper på stor oppslutning om webinarene, og at vi til neste år får gjennomført det årlige seminaret som et fysisk møte med mulighet for samvær og god mat og drikke.

Påmelding under aktiviteter.