Home Nyheter Meld deg på LVKs Eiendomsskatteseminar 19. mai!
Toppbilde for Eiendomsskatteseminaret 19. mai

Meld deg på LVKs Eiendomsskatteseminar 19. mai!

LVKs årlige eiendomsskatteseminar blir gjennomført digitalt også i år. Dato for seminaret er 19. mai, fra kl. 09.00 til kl.12.30.

Som i tidligere år vil LVK på eiendomsskatteseminaret gi medlemskommunene en orientering om høyaktuelle saker:

  • Generelt om eiendomsskatt og skatt på bruk av natur
  • Eiendomsskatt på kraftanlegg – med aktuelle rettsaker, lovsaker og endringer i grunnrenteskatten
  • Eiendomsskatt på kraftlinjer – med Statnett III-saken og status på klagesaker
  • Erfaringer med nye eiendomsskatteregler for tidligere verk og bruk – overgangsregler og kompensasjonsordninger
  • Lokal skattlegging av andre naturressurser

Programmet finner du her.
Meld deg på her

Målgrupper er ordførere, komunnedirektører, økonomisjefer, eiendomsskattekontorer, takstnemder og ansvarlige for kraftsaker. Vi håper på stor oppslutning til tross for at vi også i år måtte gå for det digitale formatet for gjennomføring.