Home Nyheter Midlertidig forskrift om fjernmøter i kommunene gjelder også nemndsmøter i eiendomsskattesaker

Midlertidig forskrift om fjernmøter i kommunene gjelder også nemndsmøter i eiendomsskattesaker

Ny midlertidig forskrift åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem slik adgang etter kommuneloven § 11-7. Siden det også er gitt adgang til å behandle saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger som fjernmøter, vil forskriften være anvendelig for gjennomføring av nemndsmøter i eiendomsskattesaker.

Forskriften åpner for at kommunene kan gjennomføre møtene via telefon eller videooverføring.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder fram til 1. august 2020. 

Generelle henvendelser som kan besvares enkelt på telefon vil ikke bli fakturert. Ta kontakt med

  • Caroline Lund, 99 11 99 01
  • Silje Aga Rogan, 99 11 99 56
  • Ina Storstrøm, 99 11 99 61
  • Hanne Strand, 99 11 99 74